Poskytnutím prvých 30 bezplatných minút, by sme radi dali verejnosti príležitosť spoznať Tiborom používané techniky a metódy aby ste si lepšie vedeli predstaviť aplikovanie služieb a taktiež sa dozvedeli vhodnú formu riešenia, ktoré je starostlivo vytvorené na individuálnu situáciu každého zákazníka. 

Diagnostika

Na tejto stranke sú umiesnené výrobky a služby, ktoré človeku môžu rálne zlepšiť zdravotný stav. Účinná diagnostika formou náhľahu kvapky krvy pod mikroskopom, človeku napovie veľa o kvalite krvy. Tu treba spomenúť, že krv je nosič života. Táto diagnostika nie je platená, a dokáže v priebehu pár minút zobraiť vnútorný stav . 

Zároveň po upynutí času so zmenou v stravovaní, používaní doplnkou prístrojov, alebo čistej vody, je možné skontrolovať zmenu v kvapke kvi.


Osobný alebo telefonický kontakt so zakladateľom Je mi dobre a sprostretkovateľom Diagnostiky, Tiborom, je jediná alternatíva dodatočného informovania sa a objednania si termínu na vašu prvú konzultáciu.

Možnosť individuálneho alebo skupinového cvičenia tromi spôsobmi


1. OSHO dynamické meditácie

2. Cvičenie na zvýšenie energie

3. Emočné cvičenia

Individuálne cvičenie 

Jedna osoba

25€

1 hodina

Skupinové cvičenie

Tri a viac osôb

7€

1 hodina

 Odporúčanie: Cvičenia je vhodné doplniť základmi jógy.